หน้าหลัก | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์เกาหลี | ตรวจสอบใบอนุญาตฯ นำเที่ยวเรา | ลิ้งค์ที่เกี่ยวกับเกาหลี | ติดต่อเรา | สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)
   กลับสู่หน้าหลัก | รู้จักเราก่อนจอง | การชำระเงิน | รวมโปรแกรมทัวร์เกาหลี | รวมโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง | รวมโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น | เช็คสภาพอากาศที่เกาหลีวันนี้ | ร่วมงานทัวร์กับเรา  
กลับสู่หน้าแรก
บัตรโคเรียพริวิเลจ
ทำความรู้จักกับประเทศเกาหลี
เกาะนามิสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในเกาหลี
เกี่ยวกับภูมิประเทศเกาหลี
ช้อปอะไรใน..เกาหลี
เทศกาลช่วงฤดูหนาวในเกาหลี
เทศกาลช่วงฤดูใบไม้ผลิในเกาหลี
เทศกาลช่วงฤดูร้อนในเกาหลี
เทศการช่วงฤดูใบไม้ร่วง
แอพพลิเคชั่น Visit Korea เวอร์ชัน 3.0
แนะนำสถานที่น่าเที่ยว
"โซล" ฝั่งเมืองเรืองไฟ
ร่วมงานทัวร์กับเรา
 ประกาศรับสมัครงาน
 
บริษัท เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ดำเนินธุรกิจการจัดพานักศึกษาไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Work & Travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานใหม่ เข้าเสริมทีมงาน ตามตำแหน่ง ดังนี้.-
เจ้าหน้าที่ขายทัวร์ จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป สาขาด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ หากสนใจงานด้านขายทัวร์
 • เพศชาย หรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถสลับทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ โดยบริษัทให้หยุดในวันอื่น 

ลักษณะงาน

 • ขายทัวร์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 • บริษัทฯ ได้กำหนดเส้นทางทัวร์ให้พนักงานแต่ละคน รับผิดชอบ อาทิ เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สิงคโปร์, พม่า, จีน, เรือสำราญ, อเมริกา, ยุโรป เป็นต้น

 เงินเดือน-ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ค่าคอมมิชชั่น จากการขายทัวร์ นับตั้งแต่ลูกค้าคนแรก
 • โบนัส ประจำปี ตามผลประกอบการ และความสามารถของพนักงาน
 • โอกาส เดินทางต่างประเทศ

 

เจ้าหน้าที่ Admin จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ หากสนใจ
 • เพศชาย หรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้  

ลักษณะงาน

 • งานด้านใบเสร็จรับเงิน, งานด้านภาษี หัก ณ ที่จ่าย, งานเกี่ยวกับ HR, งานเกี่ยวกับ Report, งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
 • บริษัทฯ มีโปรแกรม ซอฟต์แวร์ (Software) เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว(Travel Agency) ให้ใช้

 เงินเดือน-ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • โบนัส ประจำปี ตามผลประกอบการ และความสามารถของพนักงาน
 • โอกาส เดินทางต่างประเทศ
 • โอกาส การเรียนรู้งานด้านทัวร์

เจ้าหน้าที่ Graphic จำนวน 2 อัตรา
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป สาขานิเทศศิลป์, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ หากมีคุณสมบัติในข้อต่อไป
 • เพศชาย หรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้
 • สามรถใช้งานโปรแกรมสร้าง File ภาพเคลื่อนไหวได้ เช่น  File Flash จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำ File VDO ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้  

ลักษณะงาน

 • งานจัดทำแบนเนอร์ เกี่ยวกับทัวร์ ตั๋วเครื่่องบิน
 • งานจัดทำวีดีโอ
 • งานโปรแกรมทัวร์

 เงินเดือน-ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • โบนัส ประจำปี ตามผลประกอบการ และความสามารถของพนักงาน
 • โอกาส เดินทางต่างประเทศ
 • โอกาส การเรียนรู้งานด้านทัวร์

เจ้าหน้าที่ โปรแกรมทัวร์-ลงข้อมูล จำนวนหลายอัตรา
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป ทุกสาขา
 • เพศชาย หรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Word และ Excel ได้
 • สามรถใช้งานโปรแกรมPower Point จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้  

ลักษณะงาน

 • ลงข้อมูลทัวร์ในเว็บไซต์  - Social Media
 • ลงข้อมูลตั๋วเครื่องบินในเว็บไซต์ - Social Media
 • งาน Up Date ข้อมูลใน เว็บไซต์ - Social Media
 • งาน Email และ SMS Maketing

 เงินเดือน-ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • โบนัส ประจำปี ตามผลประกอบการ และความสามารถของพนักงาน
 • โอกาส เดินทางต่างประเทศ
 • โอกาส การเรียนรู้งานด้านทัวร์

เจ้าหน้าที่ จองตั๋วเครื่องบิน จำนวนหลายอัตรา
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป ทุกสาขา
 • เพศชาย หรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องไม่มีภาระทางทหาร
 • มีประสบการณ์ด้านจองตั๋วเครื่องบิน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้  

ลักษณะงาน

 • งานขายตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทางต่างๆ
 • งานลงข้อมูลตั๋วเครื่องบินในเว็บไซต์ - Social Media
 • งาน Up Date ข้อมูลตั๋วเครื่องบินใน เว็บไซต์ - Social Media

 เงินเดือน-ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ค่าคอมมิชชั่นจากการขายตั๋วเครื่องบิน
 • โบนัส ประจำปี ตามผลประกอบการ และความสามารถของพนักงาน
 • โอกาส เดินทางต่างประเทศ
 • โอกาส การเรียนรู้งานด้านทัวร์


การรับสมัคร

 • รับสมัครเพียงวิธีเดียวเท่านั้น คือส่งรายละเอียดมาทางอีเมล์ info@workandtravel.co.th
 • รับพิจารณาเฉพาะใบสมัคร ที่แนบภาพถ่ายมาด้วยเท่านั้น

 

http://www.healthprose.org

www.exlpharmacy.com

generics365.com

  ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเรา

http://www.healthprose.org

www.exlpharmacy.com

generics365.com                     
    
              
 
               
              
บริษัท เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล จำกัด
7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-374-2400,  โทรสาร 02-734-4040, สายด่วน 097-463-9900
อีเมล์ info@workandtravel.co.th เว็บไซต์ www.workandtravel.co.th
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2555-2561 บริษัท เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล จำกัด | Copyright © 2012-2018 Work And Travel Co., Ltd.
All right reserved

 

www.exlpharmacy.com

generics365.com